صندوقِ پستے من...❥ッ!!

نامه هاےِ دخترے به نام جودے....ッ

صندوقِ پستے من...❥ッ!!

نامه هاےِ دخترے به نام جودے....ッ

خیلی وقتا,
یه سری حرف هایی هست که باید!! زده بشن...
اما به کی..؟!0__0
گشتم نبود, نگرد نیست...-__-
واسه همین, اینجا میشه صندوق پستی من...❣️
صندوق نامه هایی پر از حرفای بدون شنونده...!
نامه هایی برای بابالنگ دراز عزیزم....D:❣️